سفارش تبلیغ
صبا
علائم ونشانه های ظهور 
بسم رب سید الشهدا
علائم ونشانه های ظهور
می دانیم که درمورد امام زمان(عج) کتاب وسایتهای انحرافی وجود دارد که درمورد کتاب شناسی امام زمان(عج) چند نکته در این جا باید گفت :
1- از کتاب های استفاده کنیدکه احادیث نقل شده درآن دارای سند در پاورقی کتاب باشد .
2- از سایتهای استفاده کنید سند های احادیث نقل شده را آورده باشد .
این احادیث بر گر فته از نشانه های شگفت انگیز محمد جواد مهری کرمانشاهی
الف)معنی کلمه ی آخر الزمان
معنی کلمه ی آخر الزمان از امورنسبی به شمار می رود، به این معنا : زمان فعلی که مدت یکهزار و چهار صد واندی سال از هجرت پیامبر اکرم (ص) می گذردنسبت به آن زمان که آن حضرت مبعوث به رسالت وپیغمبری شده می توان گفت : آخر الزمان است ومدت پانصد یا هزار یا دو هزار سال آینده رانسبت به زمان فعلی ما می توان گفت :آخرالزمان است و......
بنابر این ،آخر الزمان یک زمان معلوم ومحدودی نیست تا بتوان گفت : فلان زمان آخرالزمان است ؟همنطور که نمی توان زمان وموقع
ظهور حضرت مهدی (عج) راتعیین نمود همانطور هم نمی توان آخرالزمان را محدودومعلوم کرد دراینجا لازم است که خود حدیثی را بیاورم(.کسی که وقت ظهورا تعین کند دروغ گو است)
آری از یک طریق تا اندازهای می توان معنی کلمه ی آخرالزمان را دریافت وآن این است : وقتی آن موضوعاتی که پیامبر(ص) وآل اطهر آن حضرت خبر داده اند عملی شوند . چناچه قسمتی از آنها عملی شوند .چنانکه قسمتی از انها عملی شده (وبعداز این درصفحات آتی خواهیم خواند )آن زمان را می توان آخرالزمان گفت ودر انتظار ظهور مهدی(عج)بود.
ب)روایات پیرامون ظهور
درمورد علائم ظهور ، روایات وارده گوناگون و متنوع است وبا زبانهای مختلف سخن گفته است زیرا بعضی از این روایات جو اجتماعی وبه ویژه وضع جوامع اسلامی را پیش از ظهور تشریح می کند وبرخی دیگر حوادثی را که نزدیک به ظهور واقع می شوند شرح می دهد ،برخی هم بروز حوادث عجیب را بیان می کند وبعضی روایت هم به حوادث پس از ظهور اشاره دارند اینک به برخی ازآن روایات اشاره می کنیم .
عمل نکردن به دستورات الهی
حذیفه می گوید دیدم رسول خدا(ص) پرده ی کعبه را گرفته وگریه میکند. عرض کردم یا رسول الله! چه چیزی شما را به گریه آورده
است؟خداوند چشمان شما را نگریاند.فرمودند:ای حذیفه! دنیا از بین رفته یا مثل اینکه تو در این دنیا نبودی .عرض کردم پدر ومادرم به قربانت باد! آیا علائمی هست که دال بر وقوع چنین وضعی در دنیا باشد ؟فرمودند :آری حذیفه! مطالبی که می گویم به قلبت بسپار و با چشمانت ببین وباانگشتانت شمار کن آنگاه حضرت علائم آخرالزمان رابیان می کند که برخی از آنها به شرح زیراست ):
1-وقتی که امت من نمازراضایع کنند.2- واز شهوت پیروی می کنند (از هوا ها وخواهشهای نفسانی وشهوات تبعیت وپیروی کنند ).
3- وخیانت درمیان مرد زیاد شود (خیانت به انواع واقسام مختلف در میان همه طبقات زیاد شود .4- وامانت وامانتداری کم شود(وبه آن بی اعتنا باشند وافراد امین کم شوند).5- ومشروبات الکلی بنوشند(شرب خمر کنند).6- وامنیت از راههای هوایی وزمین برداشته شود .7- ومردم همدیگر راسب ولعن کنند .7- خانواده هها در دامن فساد سقوط کنند (مانند بی حجاب ،رقاصی ،قمار و...) 8- مردم در زندگی گرفتار تجملات ومدپرستی شوند وسرانجام قناعت ومیانه روی متوک گردد .9- افراد جامعه نسبت به یکدیگر بدبین شوند(سوءظن وعدم اعتماد بر جامعه سایه افکند).10- درختکاری زیاد شود ومحصولها اندک شود .11- قیمتها بالا رود (نرخ اجناس مورد لزوم به طور سر سام آور بالا برود تا جایی که زندگی را تبدیل به جهنم سوزان کند).12- عمل شنیع لواط علنی شود .13- عمل خلاف،پسندیده شود .ناسزا وفحش دادن به پدران وماادران را وسیله سرگرمی ومزاح قرار دهند. 14- آشکارا ربابخورند(وکوچکترین ترسی از خدا نداشته باشند).15- زنا وبی عصمتی در میان مردم رواج پیدا کند. 16- افراد نادان وسفیه زمام امور را به دست گیرند 17- افراد از اخلاق وکار خویش تعریف کنند.18- مردم خانه های خود را بیارایند ودیوارهای آنرازینت دهند وقصرها وخانه ها بلند ساخته شوند(مانند ساختمانهای چند طبقه ای که آسایش وامنیت را از همسایه ها سلب می کند). 19- باطل رابه لباس حق جلوه دهند.20-زشتی دروغ از بین ببرود بحدی که لباس راستی بر آن بپوشانند.21- خاموشی وسکوت را ،بی خردی بدانند.22- کارهای ناپسند براعمال خوب غلبه پیدا کند (مردم طرفدار کارهای بد شوند).23- محبت نسبت به یکدیگر وصله ی رحم از دلها ی مردم برداشته شود.24- ومردم کارهای باطل وناچیز را نیکو می شمارند .
25- جامه ی نرم وزیبا ونازک بپوشند(وبدن آنها از روی لباس پیدا باشد).25- رغبت به دنیا پیدا کنندوآنرا بر آخرت مقدم بدارند.26- رحم از دلهای همه مردم برود .27- فساد جنبه ی عمومی پیدا کند (خواهی نشوی رسوا،همرنگ جماعت شو).28- قرآن رابه بازی بگیرند(از نام آن وآیاتش به نفع اهداف شوم خود سوءاستفاده کنند).29- اموال بیت المال را ((وجوه شرعیه)) بدانند(یا حقوق شرعیه مال خود را ندهند وبگویند مال خودمان است ).30- مسکرات را با تغییر نام حلال بدانند. 31- ربا را به نام خرید وفروش بگیرند .32- به نافرمانی از خداوند (گناه کردن)مباهت کنند. 33- دلهای مردم پر از تکبر ونخوت شود. 34- درچنین وضعی دیندار باید دین خود را بردارد و از یک طرف به آن طرف واز این قله کوه به آن قله واز این دره به دره دیگر برود تا سلامت دین داشته باشد.35- از اسلام باقی نمی ماند جز اسمی .36- واز قرآن باقی نماند جز رسمی (قرآن در دلها کهنه شود وفقط اسم ورسمی از آن باقی بماند ).37-در این هنگام مساجد شان آباد باشد اما دلهایشان را از تقوا وایمان تهی وخالی (مساجد از لحاظ ساختمان مزن می سازند در صورتی که از محتوای آن یعنی تقوا خبری نیست .)
تنها محبوب مردم دینار ودرهم باشد ( ثروت دنیا از هر راهی که باید حلال یا حرام ، مانعی نداشته باشد).
اوصاف مردم آخر الزمان
روایت دوم :
(( در این روایت نبی نبی معظم (ص) به بعضی از علائم ظهور امام عصر روحی فداه اشاره می کنند ))
جابر بن عبدالله انصاری از آن حضرت نقل می کند که فر مودند :1- زکات دادن متروک شود وزکات دادن را زیان و ضرر تلقی کنند. 2- وسخن معمول وهمگانی شما دروغ. 3- میوه ونقل مجالس شما غیبت .4- وآنچه به دست می آورید حرام باشد 5- در آنزمان بزرگان بر کوچکان رحم نمی کنند.6-وکوچکان نیز احترام بزرگان را نگه نمی دارند .7 مرد از همسر خود اطاعت کند .8- درباره همسایه جفا کنند 9- با ارحام قطع ارتباط کنند 10- حیای کوچکان کم گردد. 11- ساختمانها رامحکم بنا کنند .12- وشهادتشان ازروی هوی هوس باشد .13- مرد پدرش رالعنت کند 14- برادر نسبت به برادر حسد ورزد15- شرکاء در معاملاتشان به یکدیگر خیانت کنند.16- وفا کم شود 17- مردان خود رابه لباس زنان بیارایند .18- پرده ی حیاء از زنها برداشته شود.19- کارهای خوب کم شود وجرایم وبدیها ظاهر شود. 20- از آخرت غفلت کنند وتمام توجه خود را به دنیا معطوف دارند .21- ورع وپرهیزگاری کم شود .22- وطمع زیاد شود.23- یندگان خدا ومؤمنین در جامعه ذلیل ومنافقان در میان مردم عزیز ومحترم باشند.24- انواع خواریها درباره مؤمن واهل ایمان اعمال کنند.25- در این هنگام می بینی که صورت این مردم چهره ی آدمی است اما قلبهای آنان دلهای شیاطین است (پر از مکروحیله وتکبروامثال این صفات رذیله وبد).26- سخنان آنان از عسل شیرین تر ،اما دلهایشان از زهر کشند . اینان گرگهای درنده ای هستند (یعنی دلشان خالی از رحمت وعطوفت انسانیاست وچیزی از مهر ومحبت در دلهایشان یافت نمی شود)که به لباس آدمیان درآمده اند...
باز آن حضرت فرمود:
1- زمانی بر امت من بیاید که مردم دارای آراء مختلف خواهند شد . 2- وقرآن را با آواز ومزامیر وبه صورت غنا می خوانند(باسازها ونوازها)بدون اینکه از خداوند ترسی داشته باشند.3- پس چنین عصری ترانه ها وسازها وآواز ،آدمیان را به طرب می آورد آن چنان که نفسهایشان گویی در طرب می آید .4- مردها به مرها اکتفا می کنند زنان به زنان اکتفا می کنند(اشاره به لواط ومساحقه). 5- ساز و آواز در میان آنان رواج می یابد و در جوامع خودشان از آن استفاده می کنند و کسی آنها را نهی نمی کند بلکه تشویق می کنند با اینکه یکی از گناهان کبیره بودنش بر آنها پوشیده است پس وای بر آنها از جزاء دهنده ی روز زستاخیز ، وشفاعت من به آنان نخواهد رسید و کسی که راضی به اعمال آنها باشد وآنان را از این عمل نهی نکند نیز در روز قیامت پشیمان شود ومن از او بیزارم .
روایت سوم
نزال بن سبره نقل می کند که حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) خطبه می خواندند.
پس از حمد وثنای الهی فرمودند((سلونی قبل ان تفقدونی)).
پس صعصعة بن صوحان که از یاران ان حضر ت بودند برخاست و عرض کرد:یا امیرالمومنین!دجال کی خروج می کند ؟
فرمودند: برای خروج دجال علایم و نشانه هایی است که یکی پس از دیگری واقع میشود البته پی در پی وطابق النعل بالنعل واگر بخواهی برای تو بیان میکنم صعصعة عرض کرد:بفرمایید یا امیرا لمومنین . امیرالمومنین (ع) فرمودندمطالبی که میگویم به خاطربسپار وبدان که علائم خروج دجال(آخرالزمان) به شرح زیر است .1- (مردم)دروغ گفتن را حلال می شمارند .2- رشوه خواری در میان مردم رواج پیدا می کند .3- دین را به دنیا می فروشند یعنی برای دست یافتن به دنیا ونعمتهای زودگذر آن از ارتکاب هیچ گناهی باک ندارند.4- نابخردان ومردم کم عقل را بر کاربگمارند. 5- زنان در کارهای اجتماعی وشخصی طرف مشورت قرار می دهند .6- شهادت دادن بر اساس زور بوجود می آید (یعنی از قدرتهای فردی واجتماعی سوء استفاده می شود ومردم را وادار می کنند که به نفع آنان شهادتهای دروغین بدهند).7-بهتان وبرخلاف واقع گوی نسبت به مردم رایج می شود.8- زنان با مردانشان به جهت حرص به دنیا در کار تجارت شرکت مکنند.9- هنر پیشه ها آوازه خوان تربیت می شوند. 10- زنها سوار بر زینها می شوند (اسب سواری،رانندگی،و...)11- زنان شبیه مردان می شوند ونیز مردان از نظر لباس وقیافه شباهت به زنها پیدا می کنند .
روایت چهارم
امام صادق (ع) از وجود مقدس حضرت علی (ع) روایت می کنند که آن سرور فرمودند:
مسلما زمانی بر مردم خواهد آمد که افراد فاجر وگناهکار را مورد احترام خاص قرار می دهند .سخن چنین وبد زبان را مقرب خود می سازند وافراد با انصاف راضعیف وناتوان می شمارند .
روایت پنجم
محمد بن مسلم ثقفی می گوید ازامام باقر(ع) شنیدم که فرمودند :
((قیام قائم ما زمانی خواهد بود که ))
1- قتل وخونریزی در میان مردم رواج یابد .2-سفیانی از شام بیرون آمد.3- یمانی از یمن حر کت کند .
روایایت ششم
امام صادق (ع) به یکی از یارانش (حمران) در مورد عصر قبل از ظهور و اینکه فرج در چه زمانی واقع می شود فرمود:
1- وقتی که دیدی علنا شرب خمر می شود وافرادی که از خداوند نمی ترسند مجلس شراب را گرم می کنند.2- ودیدی کسی که امر به معروف می کند(امر به کارهای خوب ومفید)در بین مردم ذلیل می شود .3- صاحب مال (وثروت ودارائی )در میان مردم از اصحاب ایمان عزیز تر است .4- ودیدی که مردم فعل حرام را حلال وحلال را حرام می شمارند .(تغیر احکام)5- ودیدی که مردم دین را با رای خودشان تطبیق می دهند (قرائت های مختلف از دین).6- ودیدی که اهل ایمان در مقابل منکرات جزءبا قلبشان، توان انکار ندارند.7- ودیدی که زنان بر مردان غالب م شوند وبر خلاف رضای شوهر عمل می کنند و مردشان را از نظر زندگی اراده کنند.8- ودیدی که که گناهان در اجتماع آشکار می شود ومردم آنها را می بینند وکسی هم منع نمی کند وجرات بر منع آنها در میان نیست .9- ودیدی که غیبت کردن را سخنی خوشمزه ودلچسب می دانند و یکدیگر را به غیبت کردن بشارت می دهند .10- ودیدی مردم طرفدار آن کسی هستند که قدرت در دست اوست .11- ودیدی طالب مال حلال را سرزنش ودوستدار حرام را تمجید وتکریم می کنند .12- ودیدی به کسانی که حق را می گویند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند گفته می شود این موضوع به شما مربوط نیست .13- ودیدی درمیان مردم و محافل عمومی ، تنها نسبت به اغنیاء وثروتمندان احترام می شود .14- ودیدی فرزندان احترام پدر ومادر به جای نمی آورند وآنها را تحقیر می شمارند و بدترین حالات را پدر و مادر دارند نزد فرزندانشان .15- و دیدی که مؤذن برای اذان و نماز گزاری برای نماز خواندن مطالبه پول می کنند. 16- ودیدی که قضاوت بر خلاف آنچه خداوند فرموده است قضاوت می کنند.17- ودیدی که بر سر منبر ها امر به تقوا می کنند اما گوینده خود به آن عمل نمی کنند.
روایت هفتم
رسول خدا (ص) می فرمودند:بزودی بوده باشد در آخرت امت من ، مردانی که سوار شوند برمر کبها ، که زن های آنها شبیه مردانند زنهای ایشان گرچه لباس پوشندگانند برهنگانند بالای سرهایشان رامانند کوهانهای شتران خراسانی است پس آنها را لعنت کنید که ایشات لعنت شوندگانند ....
روایت هشتم
رسول خدا (ص)فرمودند :زمانی که دیدید زنانی را که انداختند بالای سرهایشان را مانند کوهانهای شتران،پس آنها رااعلام کنید که نمازشان پذیرفته نمی شود .

روایت نهم
رسول خدا (ص) فرمودند: بدرستی که قوم زود باشد که آزمایش شوند به مالهایشان ومنت گذارند بدینشان بر پروردگارشان ،وآواز کنند رحمت اورا ...حلال کننند حرام او را به شبهات دروغ و هواهای سهوکننده،پس حلال می کنند مسکرات را به تغیر دادن نام او بنام نبیذ وحرام را به نام هدیه وربا را بنام خرید وفروش و...
روایت دهم
رسول خدا(ص) می فرماید :
زود باشد بیاید بعد ازمن گروههایی که بخورندخوردنیهاپاکیزه رابارنگهای گوناگون وسوارشوندجنبندگان راوزینت کندبه نحو زینت کردن زنها وزینت خودرابه مردم بنمایانندوزنهاهم زینت خودرابه مردم بنمایند وایشان منافقین ودورویان ودوزبانان امت مننددراخرالزمان.
روایت یازدهم
امام صادق(ع)می فرماید:
ودیدی که مردم باهماهنگی یکدیگربه مردم بداقتدا می کنند(مردم دران زمان لجام گسیخته ومدپرست ومقلدکفارگردند) .
روایت دوازدهم
امام صادق(ع)می فرماید :
دیدی که شنیدند ایات کریمه قران برای مردم سنگین اماشنیدن سازواواز اسان وشیرین است.
روایت سیزدهم
رسول خدا(ص)می فرماید:
زودباشدبیایددرامت من زمانی که باطنهای اهل ان زمان پلیدوخبیث باشدوظاهرشان نیکوباشدبرای طمع دردنیا ظاهرسازی ایشان و برای ثوابهای که نزد خداست نباشدبلکه عبادات وکارهای خیرشان برای ریا ونمایش دادن باشدوخوف در دلهاشان نباشد))
روایات چهاردهم
رسول خدا(ص) می فرماید می باشد پیش روی قیامت صغری ،فتنه های مانند پاره های شب تیره کننده ای که صبح می کند ومرد در آن، در حالتی که مؤمن است وصبح می کند در حالتی که کافر است وشب می کند در حالتی که مؤمن است وصبح می کند درحالتی که کافر است گروه های دین خود را می فروشند به چیزی از متاع دنیا ))
روایت پانز دهم
حضرت علی (ع) می فرماید :{(در آخرالزمان )...و گفته می شود که رای دادن فلان (یعنی عمل به رای شود ورایها از مردم گرفته شود وقیاس به روشهای دیگران شود)ودور انداخته شود اخبار واحادیث وقرآن(یعنی به آنها عمل نشود ) ودر آن زمان شرابهای مست کننده آشامیده شود وبنامهای غیره آن نامیده شود (از قبیل عرق،آب جو،کنیاک،ویکسی وغیرآن).... ومردان لباس حریر وابریشمی پوشند وجوانان سر برهنه راه روند وموه ها ی جلوی سر را ظاهر کنند و صورتها را صاف وصیقلی کنند ومو ها را از بیخ بر کنند و گردن بند که تکمه آنها طلا یا نقره باشد بر گردن بندندوآنها جامه های تنگ بپوشند (یا جامعه تنگ برآنها بپوشانند )وکمربند بر روی آن ببندند وجامه نازک بپوشند زیر آن نمایان باشد}.
روایت شانزدهم
پیامبر (ع) فرمودند: ((..از ثلث اول شب تجاوز کرده می خوابند در خوابیدن صبح زیاده روی می کنند..مقنعه حیا از روی زنان برداشته وکنده شود... زنان آن زمان قبله مردان باشند وطلا ونقره دینشان ...ارزش پول آنقدر کم شود که چون مردی راصد دینار دهند خشمگین شود)).
روایت هفدهم
اصبغ بن نباته از علی (ع)نقل می کند که فرموداز پیامبر(ص)شنیدم که در دوره آخرالزمان که بد ترین زمانهاست ،زنانی پپیدا می شوند که بر این اوصاف خواهند بود)).1- بدحجاب وبی حجابند 2- حدود الهی را نادیده می گیرند .3- زینت خود را به نامحرمان نشان می دهند.4- از دستورهای دین پیروی نمی کنند .5- به دنبال فتنه وآشوب می گردند.6- بدنبال خوشگزرانی ولذت های نامشروعند .7- محرمات را برای خود حلال مدانند.وچنین افرادی در دوزخ گرفتار عذاب خواهند شد.
روایت هجدهم
رسول اکرم (ص) فرمودند از علائم نز دیک شدن ساعت (وقت ظهور)این است افراد شرور دارای مقامات بلند گشته واشخاص خوب ولایق کنار رفته وعنوان ومقامی نداشته باشند ودرمیان ملت،حرف وسخن گفتن وادعا،واظهارات ،آزاد وبی مانع باشد ولی از عمل کردن خبری نباشد ودر میان ملت وقوم((مثناة)) قرائت شودوکسی آن را انکار ننماید گفته شد یا رسول الله مثناة چیست؟ فرمود : چیزی که خلاف کتاب خدا نوشته شود (مقصود احکام وقوانین است که بر خلاف دین وقرآن نوشته شود ودر میان جمعیت ودر مقابل همه خوانده شود وتصویب می شود وکسی هم انکار نمی کند).
روایت نوزدهم
رسول اکرم (ص) فرمود: خواهد آمد بر مردم زمانی که کسی باقی نمی ماند مگر آنی که ربا خوار باشد واگر هم ازربا خوردن خوداری کند از غبار آن قهرا برخوردار خواهد شد.
توضیح : چون در محیطی وضع داد وستد و جریان کسب وتجارت روی قانون صحیح وقواعد اقتصادی اجرا نگردید.صرافی ومعاملات پول ومؤسسه مالی بانکی زیاد می شود وافراد ضعیف روی اعتبارات ووامهای نزول ومعاملات ربحی ،خود را آلوده به ربا نموده واشخاص متمکن به ربا خواری گرایش پیدا می کنند.


این احادیث نقل شده از کتبی مانند:
1- بحاروالانوار 2- آینده وآینده سازان 3- الزام الناصب 4- نوائب دهر
5-کنزالعمال و....
لذادر صورت استفاده از این احادیث از سند آین احادیث استفاده کنید.

نوشته شده توسط جانشین دسته در یکشنبه 88/10/20 و ساعت 7:29 صبح
نظرات دیگران()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
ساخت بازیهای ضد شیعَه باحمایت مستقیم وهابیت و صهیونیزم!!!
روایتی جالب از شهدا (ضرر نمی کنین)
اهانت بقران
یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید: «چرا در اسلام زنان
من نه از رد شدن جمعه ها می ترسم، نه از طولانی شدن زمان که ظهورتا
حجاب یک مفهوم عام و عالی است که پوشش نیز جزیی از آن است.
معنی عشق چیست؟
تنها نامحرم!
حجابـــ مانند اولین خاکریز جبهہ استـــ
کاش نامی از تو در دنیا نبود ... مرگ بر نیرنگت ای آل سعود!
نجات از شبهه و شهوت
[عناوین آرشیوشده]
طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
بالا