سفارش تبلیغ
صبا
طاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی! 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست

مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست

 

خفتگان را چه خبر زمزمه‌ی مرغ سحر؟

حیوان را خبر از عالم انسانی نیست

 

 

 

 

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

کادمی را بتر از علت نادانی نیست

 

روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد

نتوان دید در آیینه که نورانی نیست

 

 

 

 

شب مردان خدا روز جهان افروزست

روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

 

پنجه‌ی دیو به بازوی ریاضت بشکن

کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست

 

 

 

 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

 

حذر از پیروی نفس که در راه خدای

مردم افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست

 

 

 

 

عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند

مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست

 

با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی

کالتماس تو بجز راحت نفسانی نیست

 

 

 

 

خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گور

برگ مرگت چو غم برگ زمستانی نیست

 

ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند

بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست

 

 

 

 

آخری نیست تمنای سر و سامان را

سر و سامان به از بیسر و سامانی نیست

 

آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد

عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست

 

 

 

 

وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند

گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست

 

یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد

مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی نیست

 

 

 

 

حاصل عمر تلف کرده و ایام به لغو

گذرانیده، بجز حیف و پشیمانی نیست

 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 

 

 

تا به خرمن برسد کشت امیدی که تراست

چاره‌ی کار بجز دیده‌ی بارانی نیست

 

گر گدایی کنی از درگه او کن باری

که گدایان درش را سر سلطانی نیست


نوشته شده توسط جانشین دسته در یکشنبه 89/1/22 و ساعت 3:36 عصر
نظرات دیگران()
طاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی! 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست

مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست

 

خفتگان را چه خبر زمزمه‌ی مرغ سحر؟

حیوان را خبر از عالم انسانی نیست

 

 

 

 

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

کادمی را بتر از علت نادانی نیست

 

روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد

نتوان دید در آیینه که نورانی نیست

 

 

 

 

شب مردان خدا روز جهان افروزست

روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

 

پنجه‌ی دیو به بازوی ریاضت بشکن

کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست

 

 

 

 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

 

حذر از پیروی نفس که در راه خدای

مردم افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست

 

 

 

 

عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند

مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست

 

با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی

کالتماس تو بجز راحت نفسانی نیست

 

 

 

 

خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گور

برگ مرگت چو غم برگ زمستانی نیست

 

ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند

بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست

 

 

 

 

آخری نیست تمنای سر و سامان را

سر و سامان به از بیسر و سامانی نیست

 

آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد

عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست

 

 

 

 

وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند

گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست

 

یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد

مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی نیست

 

 

 

 

حاصل عمر تلف کرده و ایام به لغو

گذرانیده، بجز حیف و پشیمانی نیست

 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 

 

 

تا به خرمن برسد کشت امیدی که تراست

چاره‌ی کار بجز دیده‌ی بارانی نیست

 

گر گدایی کنی از درگه او کن باری

که گدایان درش را سر سلطانی نیست


نوشته شده توسط جانشین دسته در یکشنبه 89/1/22 و ساعت 3:36 عصر
نظرات دیگران()
طاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی! 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست

مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست

 

خفتگان را چه خبر زمزمه‌ی مرغ سحر؟

حیوان را خبر از عالم انسانی نیست

 

 

 

 

داروی تربیت از پیر طریقت بستان

کادمی را بتر از علت نادانی نیست

 

روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد

نتوان دید در آیینه که نورانی نیست

 

 

 

 

شب مردان خدا روز جهان افروزست

روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

 

پنجه‌ی دیو به بازوی ریاضت بشکن

کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست

 

 

 

 

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

 

حذر از پیروی نفس که در راه خدای

مردم افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست

 

 

 

 

عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند

مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست

 

با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی

کالتماس تو بجز راحت نفسانی نیست

 

 

 

 

خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گور

برگ مرگت چو غم برگ زمستانی نیست

 

ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند

بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست

 

 

 

 

آخری نیست تمنای سر و سامان را

سر و سامان به از بیسر و سامانی نیست

 

آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد

عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست

 

 

 

 

وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند

گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست

 

یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد

مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی نیست

 

 

 

 

حاصل عمر تلف کرده و ایام به لغو

گذرانیده، بجز حیف و پشیمانی نیست

 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

 

 

 

تا به خرمن برسد کشت امیدی که تراست

چاره‌ی کار بجز دیده‌ی بارانی نیست

 

گر گدایی کنی از درگه او کن باری

که گدایان درش را سر سلطانی نیست


نوشته شده توسط جانشین دسته در یکشنبه 89/1/22 و ساعت 3:34 عصر
نظرات دیگران()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
ساخت بازیهای ضد شیعَه باحمایت مستقیم وهابیت و صهیونیزم!!!
روایتی جالب از شهدا (ضرر نمی کنین)
اهانت بقران
یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید: «چرا در اسلام زنان
من نه از رد شدن جمعه ها می ترسم، نه از طولانی شدن زمان که ظهورتا
حجاب یک مفهوم عام و عالی است که پوشش نیز جزیی از آن است.
معنی عشق چیست؟
تنها نامحرم!
حجابـــ مانند اولین خاکریز جبهہ استـــ
کاش نامی از تو در دنیا نبود ... مرگ بر نیرنگت ای آل سعود!
نجات از شبهه و شهوت
[عناوین آرشیوشده]
طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
بالا