سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
احادیث درمورد ایران،عراق،وفلسطین درآخر الزمان 
بسم رب سید الشهدا
احادیث درمورد ایران،عراق،وفلسطین درآخر الزمان
برگر فته از کتاب نشانه های شگفت آور آخر الزمان محمد جواد مهری کرمانشاهی
روایت اول :
حضرت علی (ع) فرمودند :
از نشانه های ظهور امام زمان (عج)در آخر الزمان حکومت مردی از مازندران بر ایران است که الگوی لباس راتغیر می دهد .وشکل لباسهای اسلامی رابه غیر اسلامی تبدیل می کند.((از جنایت های رضا شاه این بود که احکام الهی را تعطیل کرد،چادر زنان را گرفت ولباس بلند مردان را قیچی کرد ،حسینیه ها راتعطیل نمودوعمامه از سر علمای ایرانی برداشت)).
روایت دوم
امام صادق(ع)فرمودند :
وسرزمین ایران بخاطر خونهای که در ماه محرم ریخته می شود دچار تحولات سخت می گرددتا آنکه پادشاه ایران برای آنکه او را دستگیرنکنند فرارمی کند وبا غم و اندوه نابود می شود.((در ماه محررم 57خونهای فراوانی از جوانان ملت ما ریخته شدوشاه در 26دی ماه سال57فرار کرد.ودر دیارغربت با غم واندوه نابود شد))
روایت سوم
عبدالله بن عمر از رسول اکرم(ص)روایت می کند که آن حضرت فرمودند:
مردی از اولاد حسین(ع)از جانب مشرق (ایران)قیام می کند که اگر کوه ها در مقابل او قد علم کنندهمه ی آنها را نابود می کند وازدرون آنها راه باز می نمایدوبه حرکت خود ادامه می دهد.
روایت چهارم
امام باقر(ع) می فرماید :در یکی از روزها عمروابوبکر وزبیر ابن عوام وعبدالرحمن بن عوف در منزل رسول اکرم(ص)جمع شدند.رسول اکرم(ص)در جمع آنان نشست در حالی که نعلین حضرت پاره شده بودبه علی(ع)داد تا اصلاحش نماید در این حالت فرمود :گروهی ازمادرطرف راست عرش خدابرمنبرهایی ازنورقراردارندکه صورتهایشان نیزنورانی است ونورچهره شان چشم بینندگان راخیره میکند.ابوبکروزیبرو
عبدالرحمن (هرکدام)سوالی کردنداینها چه کسانی هستند؟رسول اکرم(ص)سکوت کرد.سپس علی(ع)فرمود:یا رسول الله اینها چه کسانی هستند؟
فرمود:آنها کسانی باشندکه بواسطه روح الله دوست هم می گرند ومتحد می شوند بدون اینکه اغراض مادی یا خویشاوندی داشته باشند وآنها شیعیان توهستند وتویاعلی امام آنهایی.
حضرت حجتة الاسلام والمسلمین دشتی(ره) فرمودند):پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اساتید مانقل می کرد که شهید آیت الله صدوقی درملاقاتی به خدمت امام خمینی (ره)گفت :گفت آقا این روح الله که در حدیث (تحابوابروح الله)وجود دارد شما هستید؟زیراامروز تمام اقشار مردم به واسطه رهبری ودوستی شما متحد شدند.وامام(ره)بالبخندی گذشت)).
روایت پنجم
امام موسی کاظم(ع)فرمودند: شخصی از اهل قم مردم را به حق می خواند ودر اطراف او کسانی جمع می شوند که چونان قطعه های آهن مقاومند از جنگ خسته نمی شوند ونمی ترسندوهیچ باد سرکش تندی،آنها راتکان نمی دهدوبه خدا توکل می کنند و عاقبت ازآن متقین است .
خواننده عزیز در این فرمایش حضرت موسی بن جعفر(ع)خوب فکر کن ،ببین مصداق روشن وآشکار آن در زمان ما،فرزند آن حضرت، مرحوم
امام رحل (ره)ویاران وفادار وامت قهرمان او هستند یا نه ؟
روایت ششم
امام باقر(ع) می فرماید: (( گویا می بینم که مردمی در شرق(( ایران)) قیام کرده حق را طلب می کنند(سال 42شمسی) به آنها نمی دهند،دوباره حق را می طلبند(سال56و57)به آنها داده نمی شود وقتی مردم اوضاع را چنین دیدند شمشیرهای خود را برشانه ها می گذارند وقیامشان گسترده می شود ،حال سردمداران حکومت حاضر می شوند حق آنها را بدهند که دیگر مردم قبول نمی کنند (شاه گفت من متعهد می شوم که اشتباهات گذشته تکرار نشود )تا اینکه قیام می کنند وحکومت تشکیل می دهند واین پیروزی وحکومت جز به صاحب زمان تحویل نمی دهند.کشته های آنها شهید می باشند.آگاه باشید اگر من شخصا آن زمان را درک کنم خود را برای صاحب این امر نگه می دارم)).
روایت هفتم
رسول اکرم(ص) فرمدند ((مردمی از شرق ایران قیام می کنند وضمینه برای انقلاب جهانی مهدی(عج)فراهم می سازند.
روایت هشتم
امام صادق فرمودند بزودی کوفه از مردم خالی می شود وعلم از آن می گریزد وپنهان می شود آنگونه که مار در سوراخش پنهان می گردد سپس علم در شهری بنام قم ظاهر می گردد وشهر قم کانون علم فضل شده چنان دنیا به حقایق آشنا می سازد که در روی زمین مستضعفی در دین باقی نماند حتی زنها در حجله ها ،وچنین زمانی نزدیک ظهور قائم آل محمد (ع)است سپس خداوند قم واهل او را قائم مقام حجت خود قرار می دهد که اگر چنین نشود زمین بر اهل خودش خراب می گرددوحجتی باقی نمی ماند آنگاه علم (علوم اسلامی)از قم به تمام دنیا می رسد ومشرق ومغرب عالم را فرا می گیرد پس حجت خدا بر خلق تمام می گردد زیرا در تمام روی کره زمین کسی با قی نمی ماند که دین وعلم به او ابلاغ نشده باشد وآنگاه امام زمان(عج)ظاهر می شود)).
روایت نهم
امام صادق(ع)فرمودند: آنگاه که بلاها ودشواریها به شما رسید به شهر قم روی آورید که قم جایگاه امن فرزندان فاطمه(ع)است.
روایت دهم
امام موسی بن جعفر(ع) فرمودند:
زمانی که ناپدید شود(غیبت کرد)پنجم از فرزندان من ،رحمت از دلهای شیعیان ما کنده می شود تا اینکه قائم(عج)ظاهر شود خدارا فراموش نکنید ودر نگاهداشتن دینهای خود ،زایل نکند کسی دینهای شما را ،زیرا که ناچار است از این که صاحب این امرغیبت کند وبر گردند در زمان غیبت او ،مردمانی بسیار از دین خود ،از کسانی که قائل به این امر می باشند.
روایت یازدهم
امام جواد(ع)می فرماید:
گویا می بینم روزنامه های پراکنده ای را ،که خوانده می شود وبنامهای پراکنده مختلف که نمی بینیم برای صاحبان آنها رشد و هدایتی وحفظ نمی کنند صاحبان آنها دین خود را ،از هر طرفی که میل کنند طرف دیگر از ایشان باطل وناچیز می شود.
مردمان متحیر وسر گردان می شوند مانند اشخاص مست ،نه مسلمانند ونه مسیحی (( کنایه از شدت ابتلاءوفساد آن زمان وبی پرواشدن اهل آن زمان است )).
روایت دوازدهم
امام علی (ع)می فرماید :
عربها بر ایرانیان میتازند ودر اطراف اهواز زمین گیر می شوندآنگاه ایرانیان قیام می کنند وبر عربها پیروز می شوند وشهر بصره را به تصرف خو در می آورند .
روایت سیزدهم.
در اخبار معراجیه خداوند متعال به رسول اکرم(ص) می فرماید:
شهر بصره به دست مردی از اولاد تو خراب می شود که مردانی تشنه ی حق {یا چون دسته های ملخ انبوه} او را اطاعت می کنند.
روایت چهاردهم
حضرت علی( ع) در یکی از خطبه ها (خطبةالبیان)حوادث آخرالزمان را بر می شمارد وسپس می فرماید :
وچیزهای که در شهر همدان فرود می آید(اشاره به بمبباران های هوای توسط هواپیماهای عراق )وکشور عراق به لرزه در می آید وسخت تکان می خورد.
روایت پانزدهم
امام علی (ع) فرمودند :
آگاه باش ! ای وای بر شهر بغداد ،از جانب رای( تهران)بلای که متوجه او می شود از قتل ومرگ وترس که شامل همه ی مردم عراق می گردد هر گاه جنگ در عراق واقع شود آنقدر از مردمش کشته می شود تا آنجا که خدا بخواهد...در آن زمان عجم(ایرانیان) قیام می کنند وبصره رافتح کرده وتصاحب می نماید.
روایت شانزدهم
امام علی (ع) فرمودند :
آگاه باش !وای بر مردم فلسطین از فتنه ها وجنگها که در آن واقع می گردد وانسان طاقت آن را ندارد . ووای بر مردم دنیا ، تمام کشورهای شرق وغرب وجنوب وشمال، از جنگهای وفتنه های که واقع می شود ....
روایت هفدهم
امام علی (ع)فرمودند:
زود است که یهود از غرب برای ایجاد کشور ودولت فلسطین بیاید . پرسیدند عربها کجا هستند؟ فرمود : در آن زمان عربها از هم جدا و متفرقند واتحاد وانسجام ندارند. اما به زودی نیروهایی اهل کارزار از عراق حر کت می کنند که بر پرچمهای آنان کلمه ((قوة)) نوشته شده است {در آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آیه((واعدلهم مااستطعتم من قوة)) ثبت شده است)واسلام وعرب باهم متحد و شریک می شوند وهمه حر کت می کنند برای آزادی فلسطین ،معرکه ومیدان کار زاری بر پا خواهد شد چه معرکه ای ؟! که در کنار دریا مردم در خون رفته وشنا می کنند ومجروحین از روی بدن کشتگان راه می روند.قسم بخدا که همه یهودیان (صحیونیسم)راچون گوسفند سر می برند تا اینکه یک یهودی هم در فلسطین باقی نمی ماند.
روایت هیجدهم
امام صادق (ع)می فرملید :شهری در آخرالزما ن بنا می گردد بنام بغداد،که شفای دل خود را در ریختن خون ما وشیعیان ما می دانند وبا بغض وعداوت با ما به ستمگران دنیا نزدیک می شوند ودر دشمنی با ما دوستی های خود را تحقق می بخشند وجنگ با ما وشیعیان مارا واجب می دانندوکشتن شیعیان ما را یک امرضروری می پندارند.
این احادیث نقل شده از کتبی مانند:
1- بحاروالانوار 2- آینده وآینده سازان 3- الزام الناصب 4- نوائب دهر
5-کنزالعمال و....
لذادر صورت استفاده از این احادیث از سند آین احادیث استفاده کنید.به امید اصلاح جامعه برا ی ظهور تنها منجی عالم
برای سلامتی آیت الله خامنه ای و تعجیل در ظهور حضرت مهدی صلوات

نوشته شده توسط جانشین دسته در یکشنبه 88/10/20 و ساعت 7:28 صبح
نظرات دیگران()

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
ساخت بازیهای ضد شیعَه باحمایت مستقیم وهابیت و صهیونیزم!!!
روایتی جالب از شهدا (ضرر نمی کنین)
اهانت بقران
یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید: «چرا در اسلام زنان
من نه از رد شدن جمعه ها می ترسم، نه از طولانی شدن زمان که ظهورتا
حجاب یک مفهوم عام و عالی است که پوشش نیز جزیی از آن است.
معنی عشق چیست؟
تنها نامحرم!
حجابـــ مانند اولین خاکریز جبهہ استـــ
کاش نامی از تو در دنیا نبود ... مرگ بر نیرنگت ای آل سعود!
نجات از شبهه و شهوت
[عناوین آرشیوشده]
طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ
بالا